Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rabbalshede Kraft AB

Rabbalshede Kraft AB

Rabbalshede Kraft AB
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede

Hemsida:

www.rabbalshedekraft.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Projektering, drift och investeringar i vindkraftverk.

Teckningsperiod:

30 november 2009 - 11 december 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

105 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

22 december 2009

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 528 Mkr.

Villkor:

Befintliga aktieägare ges företräde.

Post:

3000 aktier

Övrigt:

Rabbalshede Kraft planerar en notering på Stockholmsbörsen.

Uppdaterat: 2009-12-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss