Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rabbalshede Kraft AB

Rabbalshede Kraft AB

Rabbalshede Kraft AB
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede

Hemsida:

www.rabbalshedekraft.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Projektering, drift och investeringar i vindkraftverk.

Teckningsperiod:

10 januari 2017 - 1 februari 2017

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

300 Mkr

Teckningskurs:

8,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1,1 Mdkr pre-money

Villkor:

Riktad nyemission, tecknas helt av Greystone Infrastructure Fund (Global Master) L.P. och STRP Infrastructure Fund L.P (”Investerarna”) genom att emittera aktier av serie B i bolaget till Investerarna i ett samägt bolag.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss