Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rabbalshede Kraft AB

Rabbalshede Kraft AB

Rabbalshede Kraft AB
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede

Hemsida:

www.rabbalshedekraft.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Projektering, drift och investeringar i vindkraftverk.

Teckningsperiod:

4 december 2015 - 18 december 2015

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

359,2 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 december 2015

Värdering:

449 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 8:10.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss