Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rabbalshede Kraft AB

Rabbalshede Kraft AB

Rabbalshede Kraft AB
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede

Hemsida:

www.rabbalshedekraft.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Projektering, drift och investeringar i vindkraftverk.

Teckningsperiod:

10 juni 2013 - 10 juni 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

171,6 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad nyemission till Manor Investment S.A.

Post:

Övrigt:

Under processen har Swedbank First Securities varit Rabbalshede Krafts finansiella rådgivare. Rådgivare till Manor har under transaktionen varit Treïs, Deloitte, DNV Kema och Vinge.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss