Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rabbalshede Kraft AB

Rabbalshede Kraft AB

Rabbalshede Kraft AB
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede

Hemsida:

www.rabbalshedekraft.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Projektering, drift och investeringar i vindkraftverk.

Teckningsperiod:

24 juni 2013 - 8 juli 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

386,4 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 juni 2013

Värdering:

Pre-money 544,1 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 0,71:1. Aktieägare äger rätt att för varje befintlig aktie av såväl serie A som B att teckna 0,71 ny B-aktie, varvid varje ägares aktiepost vid teckning skall avrundas ned till närmaste hel aktie.

Post:

Övrigt:

Manor Investment S.A. har lämnat en emissionsgaranti som innebär att de kommer att teckna minst 17 900 000 B-aktier, vilket motsvarar 214,8 MSEK (pro-rata andel av företrädesemissionen, dels ytterligare 7 498 593 B-aktier vilket möjliggjorts genom att Manor träffat avtal med några större aktieägare).

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss