Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rabbalshede Kraft AB

Rabbalshede Kraft AB

Rabbalshede Kraft AB
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede

Hemsida:

www.rabbalshedekraft.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Projektering, drift och investeringar i vindkraftverk.

Teckningsperiod:

11 juni 2012 - 25 juni 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

113,4 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 juni 2012

Värdering:

Pre-money 226,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2.

Post:

Övrigt:

Handel i teckningsrätter kommer att erbjudas vid Alternativa aktiemarknaden under 11 - 15 juni 2012.

Uppdaterat: 2012-06-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss