Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Quickcool AB

Quickcool AB

Quickcool AB
Scheelevägen 17 Beta 6
223 63 Lund

Hemsida:

www.quickcool.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Quickcool utvecklar portabla intranasala tekniker för enkel och säker temperaturhantering. Systemet erbjuder oavbruten kylning av kritiskt sjuka patienter för att förhindra feber.

Teckningsperiod:

3 januari 2019 - 3 januari 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

0,44 Mkr

Teckningskurs:

0,658 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

14,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till European High Growth Opportunities Securitization Fund, betalning genom kvittning.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss