Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Quickcool AB

Quickcool AB

Quickcool AB
Scheelevägen 17 Beta 6
223 63 Lund

Hemsida:

www.quickcool.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Quickcool utvecklar portabla intranasala tekniker för enkel och säker temperaturhantering. Systemet erbjuder oavbruten kylning av kritiskt sjuka patienter för att förhindra feber.

Teckningsperiod:

27 november 2018 - 11 december 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,2 Mkr

Teckningskurs:

3 kr per unit / 1 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 november 2018

Värdering:

20,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:10. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt (UR) och tio (10) uniträtterrätter berättigar till teckning av en (1) Unit. En Unit består av tre (3) aktier samt en (1) teckningsoption TO2.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad genom garantiåtaganden upp till knappt 50 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 3 MSEK.

Uppdaterat: 2019-02-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss