Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Quickcool AB

Quickcool AB

Quickcool AB
Scheelevägen 17 Beta 6
223 63 Lund

Hemsida:

www.quickcool.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Quickcool utvecklar portabla intranasala tekniker för enkel och säker temperaturhantering. Systemet erbjuder oavbruten kylning av kritiskt sjuka patienter för att förhindra feber.

Teckningsperiod:

30 november 2017 - 14 december 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15,94 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 november 2017

Värdering:

11,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:3. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Tre teckningsrätter berättigar till teckning av fyra nya aktier.

Post:

Övrigt:

QuickCool har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 25 procent av emissionsvolymen. Cirka 3 MSEK av teckningsförbindelserna har på förhand inbetalts som bryggfinansiering från huvudägaren Parkallén Invest AB.

Uppdaterat: 2017-11-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss