Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Quickcool AB

Quickcool AB

Quickcool AB
Scheelevägen 17 Beta 6
223 63 Lund

Hemsida:

www.quickcool.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Quickcool utvecklar portabla intranasala tekniker för enkel och säker temperaturhantering. Systemet erbjuder oavbruten kylning av kritiskt sjuka patienter för att förhindra feber.

Teckningsperiod:

5 november 2015 - 19 november 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,54 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Fyra bankdagar efter utskickad avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

24,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred ägarspridning prioriteras.

Post:

Minimum 700 aktier.

Övrigt:

Efter emissionen noteras Quickcool på Aktietorget.

Uppdatering: QuickCool har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4 Mkr.

Uppdaterat: 2015-11-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss