Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Quibus International AB

Quibus International AB
Stora Varvsgatan 5
211 19 Malmö

Hemsida:

www.quibus.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Quibus affärsidé bygger på DRM och distribution för onlinemedia.

<B>OBS! Bolaget gick i konkurs 2007-06-12.</B>

Teckningsperiod:

1 april 2007 - 6 april 2007

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Omkring 6 april 2007

Avstämningsdag:

15 mars 2007

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1,3:1

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss