Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i QuiaPEG Pharmaceuticals AB

QuiaPEG Pharmaceuticals AB

QuiaPEG Pharmaceuticals AB
Kommendörsgatan 19 3tr
114 48 Stockholm

Hemsida:

www.quiapeg.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

QuiaPEG Pharmaceuticals är ett bolag med syfte att utveckla och kommersialisera läkemedel. Grunden är en patenterad teknologiplattform, som medför bättre egenskaper hos läkemedlet såväl för patienten såsom tillverkaren.

Teckningsperiod:

17 juli 2019 - 17 juli 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

3,55 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Formue Nord Fokus A/S, Modelio Equity AB (publ), Råsunda förvaltning aktiebolag samt Gerhard Dal.

Post:

Övrigt:

I samband med denna aktieemission på 3 Mkr gör Quiapeg även en konvertibelemission på 12 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss