Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i QuiaPEG Pharmaceuticals AB

QuiaPEG Pharmaceuticals AB

QuiaPEG Pharmaceuticals AB
Kommendörsgatan 19 3tr
114 48 Stockholm

Hemsida:

www.quiapeg.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

QuiaPEG Pharmaceuticals är ett bolag med syfte att utveckla och kommersialisera läkemedel. Grunden är en patenterad teknologiplattform, som medför bättre egenskaper hos läkemedlet såväl för patienten såsom tillverkaren.

Teckningsperiod:

1 februari 2019 - 1 februari 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7 Mkr

Teckningskurs:

3,40 kr

Likviddag:

15 februari 2019

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Nyenburgh Holding B.V., Gerhard Dal och Johan Thorell.

Post:

Övrigt:

Tecknarna av aktier får även utan vederlag teckna lika många teckningsoptioner.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget med ett kvotvärde om 0,9 kronor, innebärande att aktiekapitalet kan ökas med högst 1 852 941,6 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 2 058 824 nya aktier.

Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier i Bolaget under perioden från och med dagen för utgivande av teckningsoptionerna till och med den 1 november 2019.

Teckningskursen per aktie ska uppgå till 3,40 kronor per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss