Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i QuiaPEG Pharmaceuticals AB

QuiaPEG Pharmaceuticals AB

QuiaPEG Pharmaceuticals AB
Kommendörsgatan 19 3tr
114 48 Stockholm

Hemsida:

www.quiapeg.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

QuiaPEG Pharmaceuticals är ett bolag med syfte att utveckla och kommersialisera läkemedel. Grunden är en patenterad teknologiplattform, som medför bättre egenskaper hos läkemedlet såväl för patienten såsom tillverkaren.

Teckningsperiod:

1 november 2017 - 1 november 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

1,85 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

38,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till Gerard Dal, Jan Pettersson, Göran Källebo, Per Vasilis, Michael Mattsson och Gryningskust Holding AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss