Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Quartiers Properties AB

Quartiers Properties AB

Quartiers Properties AB
Östermalmstorg 5, 1 tr
114 42 Stockholm

Hemsida:

www.quartiersproperties.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Quartiers är ett svenskt fastighetsbolag som verkar på den spanska solkusten. Bolagets affärsidé är att förvärva främst semester- och fritidsrelaterade fastigheter med utvecklingspotential och förädla dessa till en attraktiv standard för att därefter hyra ut fastigheterna i långa hyreskontrakt till hyresgäster/operatörer. Bolaget skall genom dotterbolag äga, utveckla och förvalta fastigheter.

Teckningsperiod:

27 december 2017 - 27 december 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

10 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer av styrelsen utvalda investerare och Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från Bernt Lundberg Fastighets AB (avseende 50 000 preferensaktier), BOSMAC Invest AB (avseende 250 000 preferensaktier), Carl Rosenblad (avseende 50 000 preferensaktier), Jörns Bullmarknad AB (avseende 50 000 preferensaktier), LMK Forward AB (avseende 1 000 000 preferensaktier), Mangold Fondkommission AB (avseende 350 000 preferensaktier), Mats Invest AB (avseende 200 000 preferensaktier) och Pär Lundberg (avseende 50 000 preferensaktier).

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss