Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Qbrick AB

Qbrick AB
Södra Hamnvägen 22
11541 Stockholm

Hemsida:

www.qbrick.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Streaming media

Teckningsperiod:

10 juni 2005 - 1 juli 2005

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

38 Mkr

Teckningskurs:

2,25 kr

Likviddag:

1 juli 2005

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Konvertibelemission

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss