Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Qbnk Holding AB

Qbnk Holding AB

Qbnk Holding AB
Box 55532
102 04 Stockholm

Hemsida:

www.qbank.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Qbank är en aktör inom Digital Asset Management-tjänster. Bolagets kärnprodukt, molntjänsten Qbank, optimerar varumärkens arbetsprocesser kring marknadsföring, publicering, design och grafisk produktion.

Teckningsperiod:

30 september 2015 - 30 september 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,33 Mkr

Teckningskurs:

6,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till GEM Global Yield Fund.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss