Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Qbnk Holding AB

Qbnk Holding AB

Qbnk Holding AB
Box 55532
102 04 Stockholm

Hemsida:

www.qbank.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Qbank är en aktör inom Digital Asset Management-tjänster. Bolagets kärnprodukt, molntjänsten Qbank, optimerar varumärkens arbetsprocesser kring marknadsföring, publicering, design och grafisk produktion.

Teckningsperiod:

21 april 2015 - 12 maj 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

11,9 Mkr

Teckningskurs:

1,08 kr

Likviddag:

12 maj 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

28 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktas till allmänheten och institutioner, men anmälan sker via Nordnets depåsystem, vilket i praktiken borde göra att emissionen vänder sig till Nordnets kunder.

Post:

Minimum 5000 aktier.

Övrigt:

Uppdatering: Qbank förlänger teckningstiden till den 12 maj 2015.

Uppdaterat: 2015-05-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss