Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pumped Hydro Storage Sweden AB

Pumped Hydro Storage Sweden AB

Pumped Hydro Storage Sweden AB
Industrigatan 44 B
571 38 Nässjö

Hemsida:

pumpedhydro.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pumped Hydro utvecklar en teknologi för att möta energisystemets utmaningar, för att resurseffektivt lagra energi då det finns ett överskott, för att sedan kunna utnyttja den när behovet är större eller när det uppstår en bristsituation.

Teckningsperiod:

1 september 2019 - 10 oktober 2019

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

400 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

38 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss