Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PSI Spelinvest AB

PSI Spelinvest AB

PSI Spelinvest AB
Karlavägen 50
11449 Stockholm

Hemsida:

www.psispelinvest.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PSI är en företagsgrupp som investerar i och utvecklar Internetbaserade spelbolag. PSI förädlar Internetbaserade spelbolag genom att tillföra kunskap och kapital samt synergier och stordriftsfördelar mellan de ingående bolagen.

Teckningsperiod:

3 maj 2007 - 22 maj 2007

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

1,60 kr

Likviddag:

31 maj 2007

Avstämningsdag:

Värdering:

93,4 Mkr pre-money och 123,4 Mkr om emissionen fulltecknas.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

5000 aktier.

Övrigt:

Företagets finansiella rådgivare är Stockholm Corporate Finance. Företaget noteras på First North den 12 juni 2007.

Uppdaterat: 2008-07-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss