Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Prowike Enterprise AB

Prowike Enterprise AB

Prowike Enterprise AB
Lagerbringsgatan 5
41257 Göteborg

Hemsida:

www.prowike.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Prowike erbjuder produkter och tjänster för att utveckla företag, direkt online, till en bråkdel av priset för traditionella managementkonsulter.

Teckningsperiod:

8 februari 2010 - 26 februari 2010

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 29 Mkr och post money 31 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minsta teckningspost är 2000 aktier.

Övrigt:

Prowike planerar en notering på Aktietorget under 2010 (anslutningsprocess påbörjad). Emissionen är garanterad med 350 000 av VD Tobias Pernvik. Befintliga ägare visat intresse att teckna för minst 540 000.

Uppdatering: Memorandum borttaget från sidan på bolagets begäran.

Uppdaterat: 2010-06-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss