Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Provide IT Sweden AB

Provide IT Sweden AB

Provide IT Sweden AB
Götabergsgatan 20
411 34 Göteborg

Hemsida:

provideit.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Provide IT utvecklar webb- och mobilapplikationer inom vedertagna plattformar åt sina kunder.

Teckningsperiod:

17 oktober 2016 - 2 november 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12,09 Mkr

Teckningskurs:

14,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 oktober 2016

Värdering:

84,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2017-02-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss