Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Provide IT Sweden AB

Provide IT Sweden AB

Provide IT Sweden AB
Götabergsgatan 20
411 34 Göteborg

Hemsida:

provideit.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Provide IT utvecklar webb- och mobilapplikationer inom vedertagna plattformar åt sina kunder.

Teckningsperiod:

13 maj 2016 - 31 maj 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,5 Mkr

Teckningskurs:

7,20 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

36 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 aktie, dock minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Provide IT noteras på Aktietorget den 27 juni 2016.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss