Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Protec System AB

Protec System AB

Protec System AB
Kungsgatan 26D 3tr
961 34 Boden

Hemsida:

www.protec-system.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Protec Systems affärsidé är att erbjuda marknaden systemlösningar för skärmning av elektromagnetiska fält i samklang med gällande EMC-direktiv (Elektromagnetisk- kompatibilitet) och andra ställda krav.

Teckningsperiod:

23 november 2009 - 6 december 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,4 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

15 december 2009

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 3,32 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

500 aktier.

Övrigt:

Protec System planerar att efter emissionen arbeta för att notera aktien.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss