Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Prosperity Quest II

Prosperity Quest II

Prosperity Quest II

Hemsida:

www.prosperityquesttwo.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Prosperity Quest II är en ny rysslandsfond som investerare i bolag som befinner sig i någon form av omvandling. Fonden drivs av Prosperity Capital Management.

Teckningsperiod:

15 juni 2010 - 7 juli 2010

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

3,5 miljarder kronor

Teckningskurs:

100 kr

Likviddag:

13 juli 2010

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Erbjudandet är uppdelat på två företag, där Prosperity Quest II Ltd ska noteras. Institutioner erbjuds även att investera via Prosperity Quest II Unlisted Ltd.

Post:

Övrigt:

Prosperity Quest II börsnoteras på Stockholmsbörsen den 16 juli 2010. Förutom att göra en nyemission i det bolag som ska noteras så erbjuds institutioner att investera i ett onoterat bolag. Det samlade erbjudandet uppgår till 3,5 miljarder kronor. För att erbjudandet ska bli av krävs minst 1,5 miljarder. Erbjudandet kan som mest utökas till 7,5 miljarder.

Uppdaterat: 2010-06-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss