Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Promore Pharma AB

Promore Pharma AB

Promore Pharma AB
Fogdevreten 2 A
171 65 Solna

Hemsida:

promorepharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Promore Pharma är ett bioteknikföretag.

Teckningsperiod:

13 november 2019 - 28 november 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

75 Mkr

Teckningskurs:

3,71 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 oktober 2019

Värdering:

75 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje (1) innehavd aktie per avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Midroc New Technology AB, som innehar cirka 33,7 procent av Bolagets utestående aktier, och PharmaResearch Products Ltd, som innehar cirka 23,6 procent av Bolagets utestående aktier, har förbundit sig att teckna aktier för cirka 25 MSEK, motsvarande sin pro rata andel, respektive 10 MSEK i Företrädesemissionen. Totalt uppgår dessa teckningsåtaganden till cirka 35 MSEK, motsvarande 47,0 procent av Företrädesemissionen.

Därutöver har Promore Pharma erhållit emissionsgarantier från externa investerare om upp till cirka 25 MSEK, motsvarande upp till 33,0 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt är Företrädesemissionen därmed garanterad upp till ett belopp om cirka 60 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2019-11-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss