Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PromikBook AB

PromikBook AB
Kronhusgatan 11
411 05 Göteborg

Hemsida:

/www.promikbook.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

PromikBook utvecklar och marknadsför programvaran Promik samt den nya plattformen PromikBook.com. Promik är en programvara för analys och simulering av ditt företags resultat. Promik ger dig också budget och prognoser på ett enkelt sätt tillsammans med en unik företagsvärdering. Systemet används idag av tusentals ekonomichefer, konsulter och revisorer. PromikBook AB hette tidigare BCS System AB.

Teckningsperiod:

4 september 2015 - 24 september 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,96 Mkr + 2 Mkr

Teckningskurs:

0,31 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 september 2015

Värdering:

14,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie.

Post:

Övrigt:

Utöver företrädesemissionen på 2,96 Mkr kan Promikbook vid intresse använda en övertilldelningsoption på 2 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss