Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PromikBook AB

PromikBook AB
Kronhusgatan 11
411 05 Göteborg

Hemsida:

/www.promikbook.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

PromikBook utvecklar och marknadsför programvaran Promik samt den nya plattformen PromikBook.com. Promik är en programvara för analys och simulering av ditt företags resultat. Promik ger dig också budget och prognoser på ett enkelt sätt tillsammans med en unik företagsvärdering. Systemet används idag av tusentals ekonomichefer, konsulter och revisorer. PromikBook AB hette tidigare BCS System AB.

Teckningsperiod:

3 mars 2014 - 17 mars 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,3 Mkr + 1,6 Mkr

Teckningskurs:

0,52 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 februari 2014

Värdering:

17,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje aktie i PromikBook som innehas på erhålls en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

Post:

Övrigt:

PromikBook planerar att lista sig på Aktietorget under mitten av mars 2014.

Emissionen är garanterad upp till 1,9 Mkr.

Om Företrädesemissionen blir övertecknad har styrelsen rätt att utöka emissionen om sammanlagt högst 3.000.000 aktier till en emissionskurs om 0,52 kr. Vid fullt utnyttjande tillförs PromikBook ytterligare emissionslikvid om maximalt 1.560.000 kronor.

Uppdaterat: 2014-03-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss