Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.prolightdiagnostics.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Prolight har under ett antal år, tillsammans med sin teknologipartner TTP, utvecklat ett patenterat diagnosstöd som på fem till sju minuter ger svar på om en patient har drabbats av hjärtinfarkt eller inte.

Teckningsperiod:

7 mars 2022 - 22 mars 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

77,2 Mkr + 15 Mkr

Teckningskurs:

0,69 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 mars 2022

Värdering:

102,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. Varje befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna tre (3) units. En (1) unit består av en (1) aktie och två (2) teckningsoptioner, en vardera av serie TO4 respektive TO5.

Post:

Övrigt:

Vid stort intresse kan Prolights styrelse vid övertecknad emission komma att besluta om en övertilldelning av units på motsvarande villkor, om högst cirka 15 Mkr.

Emissionen är garanterad upp till cirka 80 procent av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 berättigar innehavaren att under perioden 1 februari till och med 28 februari 2023 teckna ytterligare en (1) ny aktie för 0,95 SEK. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO5 berättigar innehavaren att under perioden 1 februari till och med 29 februari 2024 teckna ytterligare en (1) ny aktie för 1,20 SEK.

Uppdaterat: 2022-03-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss