Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.prolightdiagnostics.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Prolight har under ett antal år, tillsammans med sin teknologipartner TTP, utvecklat ett patenterat diagnosstöd som på fem till sju minuter ger svar på om en patient har drabbats av hjärtinfarkt eller inte.

Teckningsperiod:

19 augusti 2020 - 20 augusti 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

55,39 Mkr

Teckningskurs:

2,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

339,1 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av G&W Fondkommission.

Post:

Övrigt:

Prolight inledde en riktad emission efter att marknaden stängt den 19 augusti 2020 och den ska vara klar innan marknaden öppar den 20 augusti. Bolaget vill ta in cirka 55 Mkr.

Uppdatering: Prolight fick in 55,4 Mkr till 2,65 kr per aktie. Tecknades huvudsakligen av svenska institutionella och privata investerare, inklusive bland annat Pegroco Invest, Gryningskust Förvaltning och Invus Investment.

Uppdaterat: 2020-08-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss