Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.prolightdiagnostics.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Prolight har under ett antal år, tillsammans med sin teknologipartner TTP, utvecklat ett patenterat diagnosstöd som på fem till sju minuter ger svar på om en patient har drabbats av hjärtinfarkt eller inte.

Teckningsperiod:

11 juni 2020 - 11 juni 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

1,17 Mkr

Teckningskurs:

2,4175 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

127,3 Mkr pre-money

Villkor:

Kvittningsemission riktad till The Technology Partnership.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2020-06-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss