Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.prolightdiagnostics.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Prolight har under ett antal år, tillsammans med sin teknologipartner TTP, utvecklat ett patenterat diagnosstöd som på fem till sju minuter ger svar på om en patient har drabbats av hjärtinfarkt eller inte.

Teckningsperiod:

18 maj 2011 - 1 juni 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

1,90 kr per unit

Likviddag:

4 bankdagar efter avräkn.nota

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 31,5 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minimum 2000 units.

Övrigt:

Företaget listas på Aktietorget den 6 juli 2011. En unit innehåller förutom 1 aktie även 1 teckningsoption, som berättigar till teckning av 1 aktie för 2,20 kr senast 14 december 2011. Om alla potentiella teckningsoptioner används får företaget in ytterligare 10,5 Mkr. <a href="http://www.nyemission.nu/prolight-diagnostics-intervju.php" target="_blank">Läs även vår intervju med Prolight Diagnostics VD</a>.

Uppdatering: Emissionen tecknades till för låg grad och bolaget väljer därför att dra tillbaka den.

Uppdaterat: 2011-06-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss