Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ProfilGruppen AB

ProfilGruppen AB

ProfilGruppen AB
Box 36
360 70 Åseda

Hemsida:

www.profilgruppen.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ProfilGruppen är ett svenskt bolag som marknadsför, utvecklar och tillverkar kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Teckningsperiod:

19 juni 2014 - 3 juli 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

41,9 Mkr

Teckningskurs:

17 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 juni 2014

Värdering:

83,8 Mkr pre-money och 125,7 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Varje innehavd aktie ger en teckningsrätt. Det krävs två teckningsrätt för att teckna en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd. Bolagets största aktieägare Ringvägen Venture AB, Barranca Ltd, Lars Johansson, Mats och Kerstin Egeholm, har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i nyemissionen, totalt motsvarande cirka 51,1 procent (s.k. teckningsåtaganden). Därutöver har samma aktieägare åtagit sig att teckna återstående del av Företrädesemissionen (s.k. emissionsgarantier).

Pris per aktie och företrädesvillkor offentliggörs den 10 juni 2014.

Uppdaterat: 2014-06-13

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss