Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Procast Media AB

Procast Media AB

Procast Media AB
Hästholmsvägen 32 1tr
13130 Nacka

Hemsida:

www.procast.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Procast Media säljer annonsutrymme och reklamplatser på digitala skärmar placerade i väntrum och behandlingsrum inom tand- och hälsovården. Inom konceptet erbjuds även klinikerna, hos vilka skärmarna sitter, informationsutrymme i kanalen. Procast Media har idag två väntrumskanaler, DENTVISION för tandvården och MedTV för hälso- och sjukvården. Förutom försäljning av annonsutrymme bedriver bolaget också försäljning av skärmar och system till nämnda kanaler.

Teckningsperiod:

12 maj 2010 - 2 juni 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,6 Mkr

Teckningskurs:

4 kr per unit, 1,15 kr/aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 maj 2010

Värdering:

Pre-money 9,3 Mkr (enligt pris per nyemitterad aktie i emissionen).

Villkor:

Företrädesrätt. För varje 1 befintlig aktie erhålls 4 uniträtter (PROC UR). Innehav av 15 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit. 1 unit består av 2 nyemitterade aktier à 1,15 SEK, 1 konvertibelt skuldebrev till nominellt 1,70 SEK samt 1 vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Två teckningsoptioner (PROC TO 1 A) ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 2.25 kr till och med 31 mars 2012. Konvertibeln löper från 1 juni 2010 fram till och med 31 mars 2013 med konverteringskurs 2,55 kr. Räntan är 10 procent per år och betalas halvårsvis med första förfall den 30 september 2010. - <a href="http://www.nyemissioner.se/filer/procast_media_analys.pdf">Ladda hem en analys på Procast Media (pdf).
</a>

Uppdaterat: 2010-05-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss