Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Probi AB

Probi AB

Probi AB
Sölvegatan 41 A
223 62 Lund

Hemsida:

probi.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Probi är ett svenskt forskningsföretag som utvecklar probiotika. Probis kunder är ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag på den globala marknaden för hälsoprodukter.

Teckningsperiod:

7 oktober 2016 - 21 oktober 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

602 Mkr

Teckningskurs:

264 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 oktober 2016

Värdering:

2,4 Mdkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4.

Post:

Övrigt:

Observera att datumen är tagna ur luften, allt bolaget har sagt är att emissionen ska ske under andra halvåret 2016.

Symrise AG och Fjärde AP-fonden, som kontrollerar cirka 51,4 procent respektive 5,9 procent av utestående kapital och röster i Probi, har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, rösta för Företrädesrättsemissionen vid en extra bolagsstämma den 29 juni 2016 samt att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesrättsemissionen. Därutöver har Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder, som tillsammans kontrollerar cirka 11,8 procent av utestående kapital och röster i Probi, indikerat sin avsikt att rösta för Företrädesrättsemissionen vid den extra bolagsstämman samt att teckna sina pro rata-andelar i Företrädesrättsemissionen. Följaktligen har teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar att rösta för Företrädesrättsemissionen vid den extra bolagsstämman samt att teckna pro rata-andelar i Företrädesrättsemissionen erhållits från aktieägare som kontrollerar cirka 69,1 procent av utestående kapital och röster i Probi.

Uppdatering: Faktiska datum och villkor har lagts in.

Uppdaterat: 2016-10-05

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss