Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Prime Living AB

Prime Living AB

Prime Living AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

Hemsida:

primeliving.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Målet är att 2015 nå en årsproduktion om ca 1000 lägenheter och att därigenom bli en av de ledande aktörerna på den nordiska marknaden.

Teckningsperiod:

2 juni 2015 - 10 juni 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

150 Mkr + 111 Mkr i befintliga aktier + 39 Mkr

Teckningskurs:

50 kr

Likviddag:

16 juni 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

523,6 Mkr pre-money, exkl teckningsoptioner och preferensaktier.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Den 12 juni 2015 börjar aktierna att handlas på First North.

Uppdaterat: 2015-06-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss