Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Preservia Hyresfastigheter AB

Preservia Hyresfastigheter AB

Preservia Hyresfastigheter AB
Box 5339
102 47 Stockholm

Hemsida:

www.preservia.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Preservia Hyresfastigheter bildades under våren 2015 med fokus på att utveckla, uppföra och förvalta små, smarta hyresrätter av hög kvalitet och med god direktavkastning.

Teckningsperiod:

28 augusti 2017 - 30 oktober 2017

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

8,5 Mkr

Teckningskurs:

100 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

Preferensaktierna berättigar till en kvartalsvis utdelning om 2,5 kronor per preferensaktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss