Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Preservia Hyresfastigheter AB

Preservia Hyresfastigheter AB

Preservia Hyresfastigheter AB
Box 5339
102 47 Stockholm

Hemsida:

www.preservia.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Preservia Hyresfastigheter bildades under våren 2015 med fokus på att utveckla, uppföra och förvalta små, smarta hyresrätter av hög kvalitet och med god direktavkastning.

Teckningsperiod:

8 december 2016 - 31 mars 2017

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

100 Mkr

Teckningskurs:

100 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Löpande tilldelning.

Post:

1 preferensaktie, minimum 50 preferensaktier.

Övrigt:

Preservia Hyresfastigheter planerar att ansöka om notering på NGM Nordic-MTF eller liknande marknadsplats. Och en sådan notering beräknar bolaget ska infalla den 27 april 2017 på NGM Nordic-MTF.

Preferensaktierna har en utdelning på 10 kr per år, som är uppdelat på en utdelning per kvartal.

Uppdaterat: 2016-12-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss