Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Precomp Solutions AB

Precomp Solutions AB

Precomp Solutions AB
Bronäsgatan 6
523 24 Ulricehamn

Hemsida:

precomp.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Precomp Solutions är en tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet.

Teckningsperiod:

15 augusti 2020 - 15 augusti 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittning av lån, riktad till Jan Asplund genom bolag (ny aktieägare), Magnus Vahlqvist (befintlig aktieägare), Harriet Lidh (styrelseledamot), Lars-Olof Gustavsson genom bolag (ny aktieägare), Stig-Arne Blom (styrelseordförande) Peter Sprigg (VD), Martin West med familj (ledningsgrupp), Andreas Ljungberg (ledningsgrupp), Stefan Inhammar (ledningsgrupp), och Lars-Olof Gustafsson (ledningsgrupp).

Post:

Övrigt:

Huvudägaren i Precomp Solutions AB (publ), Precomp Holding AB, har under en tid fört diskussioner med potentiella investerare om hur kapitalet i Precomp Solutions AB (publ) ska kunna stärkas. En uppgörelse med en grupp av, från varandra fristående, investerare har nu träffats. Innebörden av uppgörelsen är att Precomp Holding säljer samtliga sina aktier, vilka motsvarar ca 47,2 procent av kapitalet och 67,8 procent av rösterna i bolaget, till dessa investerare samt att investerarna ska lämna aktieägarlån till Precomp Solutions AB (publ) på sammanlagt 10 miljoner kronor.

Vidare avser bolaget föreslå att en extra bolagsstämma under Q3 ska besluta om en kvittningsemission varigenom aktieägarlånen omvandlas till aktier i Precomp Solutions AB (publ). Teckningskursen för sådan kvittningsemission har som en del i uppgörelsen fastställts till en krona. Ytterligare information avseende detta (inklusive villkoren för sådan emission) kommer att offentliggöras i kallelsen till sådan extra bolagsstämma.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss