Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB
Scheelevägen 30
223 63 Lund

Hemsida:

www.precisebiometrics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Precise Biometrics är ett marknadsledande företag verksamt inom lösningar för igenkänning av fingeravtryck för att säkerställa människors identitet på ett snabbt och säkert sätt.

Teckningsperiod:

10 maj 2013 - 24 maj 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

55 Mkr

Teckningskurs:

0,93 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 maj 2013

Värdering:

Pre-money 247,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:9. Aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter per innehavd aktie i Precise Biometrics. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 38,5 Mkr.

Remium Nordic AB är finansiell rådgivare till Precise Biometrics i samband med nyemissionen.

Uppdaterat: 2013-04-29

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss