Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB
Scheelevägen 30
223 63 Lund

Hemsida:

www.precisebiometrics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Precise Biometrics är ett marknadsledande företag verksamt inom lösningar för igenkänning av fingeravtryck för att säkerställa människors identitet på ett snabbt och säkert sätt.

Teckningsperiod:

19 september 2012 - 3 oktober 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

54,4 Mkr

Teckningskurs:

0,72 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 september 2012

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. 1 befintlig aktie ger 2 teckningsrätter. Det krävs 5 teckningsrätt för att teckna 2 nya aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till 70 %.

Pris per aktie och företrädesvillkoren har ännu inte bestämts.

Uppdatering: Pris och villkor har nu presenterats.

Uppdaterat: 2012-09-12

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss