Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB
Scheelevägen 30
223 63 Lund

Hemsida:

www.precisebiometrics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Precise Biometrics är ett marknadsledande företag verksamt inom lösningar för igenkänning av fingeravtryck för att säkerställa människors identitet på ett snabbt och säkert sätt.

Teckningsperiod:

5 maj 2011 - 20 maj 2011

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

54 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 135 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är genom garantiåtaganden säkerställd upp till 38,0 Mkr, motsvarande 70%. Samtliga befintliga aktieägare i styrelse och ledning har redan ingått teckningsförbindelser att teckna sina respektive pro rata andelar i nyemissionen.

Uppdaterat: 2011-06-01

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss