Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Precio Systemutveckling AB

Precio Systemutveckling AB

Precio Systemutveckling AB
Fabriksgatan 24
792 23 Örebro

Hemsida:

www.precio.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Precio är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med drygt 120 medarbetare i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Stockholm, Västerås, London och Ho Chi Minh City i Vietnam.

Teckningsperiod:

16 september 2014 - 16 september 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

2,48 Mkr

Teckningskurs:

6,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till tre investerare.

Post:

Övrigt:

Samtidigt som denna riktade nyemission gör Precio en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss