Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Prebona AB

Prebona AB

Prebona AB
Gåshaga brygga 35
181 66 Lidingö

Hemsida:

www.prebona.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Prebona är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material inom affärsområdena jordbruk, nanomedicin samt nanocoatings.

Teckningsperiod:

15 maj 2019 - 15 maj 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1 Mkr

Teckningskurs:

2,95 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en begränsad krets investerare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss