Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Prebona AB

Prebona AB

Prebona AB
Gåshaga brygga 35
181 66 Lidingö

Hemsida:

www.prebona.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Prebona är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material inom affärsområdena jordbruk, nanomedicin samt nanocoatings.

Teckningsperiod:

25 oktober 2017 - 26 oktober 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,2 Mkr

Teckningskurs:

3,66 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

55 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission, som tecknades av Erik Berggren 273 224 aktier (befintlig aktieägare), Johan Källkvist 136 612 aktier, Claes Tellman 54 645 aktier, Anna-Clara Söderbaum 54 645 aktier, Anders Lindgren 27 322 aktier samt Stefan Hultin 54 645 aktier.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss