Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Prebona AB

Prebona AB

Prebona AB
Gåshaga brygga 35
181 66 Lidingö

Hemsida:

www.prebona.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Prebona är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material inom affärsområdena jordbruk, nanomedicin samt nanocoatings.

Teckningsperiod:

16 november 2015 - 4 december 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,03 Mkr

Teckningskurs:

3,70 kr

Likviddag:

Efter besked om tilldelning.

Avstämningsdag:

Värdering:

45 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1300 aktier.

Övrigt:

Efter nyemissionen noteras Prebona på Aktietorget.

Bolaget har mottagit icke säkerställda emissionsgarantier och teckningsförbindelser om 4 218 tkr. Detta innebär att 60,0 procent av Emissionsbeloppet är säkerställt.

Uppdaterat: 2015-11-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss