Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Powerswap AB

Powerswap AB

Powerswap AB
Box 24137
104 51 Stockholm

Hemsida:

powerswap.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Powerswap utvecklar ett system där specialanpassade elbilar kan laddas med ny energi genom att batteriet enkelt och automatiserat byts mot ett fulladdat när föraren åker in på en laddstation.

Teckningsperiod:

31 oktober 2017 - 10 december 2017

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

32,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Öppen för alla.

Post:

Minimum 500 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss