Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Powercell Sweden AB

Powercell Sweden AB

Powercell Sweden AB
Ruskvädersgatan 12
418 34 Göteborg

Hemsida:

www.powercell.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Powercell utvecklar och säljer bränsleceller, dvs maskiner som producerar elektricitet från bränslen via oxidering i stället för via förbränning. Powercells lösningar kan använda vanlig diesel och andra bränslen.

Teckningsperiod:

3 maj 2017 - 4 maj 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

225 MKr (175 Mkr + 75 Mkr)

Teckningskurs:

33,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emissionen som sköts av Pareto Securities där priset fastställs genom anbudsförfarande.

Post:

Övrigt:

Teckning inleddes klockan 17:31 den 3 maj och avslutas innan marknaden öppnar den 4 maj 2017.

Uppdatering: Priset per aktie blev 33,50 kr och bolaget fick in 225 Mkr av de 250 Mkr man maximalt sökte.

Uppdaterat: 2017-05-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss