Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Powercell Sweden AB

Powercell Sweden AB

Powercell Sweden AB
Ruskvädersgatan 12
418 34 Göteborg

Hemsida:

www.powercell.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Powercell utvecklar och säljer bränsleceller, dvs maskiner som producerar elektricitet från bränslen via oxidering i stället för via förbränning. Powercells lösningar kan använda vanlig diesel och andra bränslen.

Teckningsperiod:

19 november 2014 - 9 december 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

115 Mkr

Teckningskurs:

8,60 kr per aktie och unit

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

198,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 unit.

Övrigt:

Powercell noteras på First North den 19 december 2014.

En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption i Bolaget. Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i PowerCell Sweden AB till emissionskursen 9,63 kr under perioden 1 december till och med 31 december 2015.

Uppdaterat: 2014-11-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss