Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pomegranate Investment AB

Pomegranate Investment AB

Pomegranate Investment AB
Hovslagargatan 5 3tr
111 48 Stockholm

Hemsida:

www.pomegranateinvestment.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pomegranate Investment är ett investmentbolag som investerar i Iran, med fokus på internet och finans.

Teckningsperiod:

4 mars 2016 - 16 mars 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

50 MEUR + 10 MEUR

Teckningskurs:

24 EUR

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

40 MEUR pre-money.

Villkor:

Majoriteten av emissionen är riktad till ett antal identifierade investerare/institutioner. Resten är riktad till de 100 befintliga aktieägarna.

Post:

Minimum 100 000 EUR (för erbjudandet till institutioner)

Övrigt:

Utöver erbjudandet på 50 MEUR så kan en övertilldelning på 10 MEUR användas.

Pareto Securities agerar Global Coordinator och Joint Bookrunner. Renaissance Capital agerar Joint Bookrunner.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss